Teenuste eest saab maksta sularahas!
TÕENDID

Mootorsõidukijuhi tervisetõend

-paberdeklaratsiooniga                                    25 €

-e-deklaratsiooniga                                          20 €
Tervisetõend                                                    5 € 
+ vajalikud uuringud                                      20 - 50 €
(röntgen, bak. analüüs)
Relvaluba                                                         20 €

Tõend isiku soovil:                                           15 €
-õppima asumiseks
-akadeemilise puhkuse vormistamiseks
-laagritõend
-Kaitseliidule, abipolitseinikuna töötamiseks
-kindlustusele, spordivõistlustel osalemiseks, terviseklubile vms

VISIIDID

Esmane arstivisiit kindlustamata isikule            21.88 €
(lisanduvad vajalikud analüüsid, uuringud)
Korduv arstivisiit kindlustamata isikule             13.88 €
(lisanduvad vajalikud analüüsid, uuringud)

Õe vastuvõtt kindlustamata isikule                   11.30 €
Koduvisiit                                                           5 € (v.a. rasedad ja alla 2 a lapsed)

MUUD
Kalendriväline vaktsineerimine                         5 €