Teenuste eest saab maksta sularahas!
TÕENDID

Mootorsõidukijuhi tervisetõend                    30 €

Tervisetõend                                                  10 € 
+ vajalikud uuringud                                      30 - 80 €
(röntgen, bak. analüüs)
Relvaluba                                                         30 €

Tõend isiku soovil:                                           15 €
-õppima asumiseks
-akadeemilise puhkuse vormistamiseks
-laagritõend
-Kaitseliidule, abipolitseinikuna töötamiseks
-kindlustusele, spordivõistlustel osalemiseks, terviseklubile vms
Puugivaktsiin                                                   35 €

VISIIDID

Esmane arstivisiit kindlustamata isikule            40 €
(lisanduvad vajalikud analüüsid, uuringud)
Korduv arstivisiit kindlustamata isikule             30 €
(lisanduvad vajalikud analüüsid, uuringud)

Õe vastuvõtt kindlustamata isikule                   25 €
Koduvisiit                                                           5 € (v.a. rasedad ja alla 2 a lapsed)