Perearstide ja pereõdede vastuvõtuajad on näidatud alamlehtedel.

Perearsti ja pereõe vastuvõtule tuleb alati registreeruda. Registreerumisel palume lühidalt probleemi kirjeldust. Kui vastuvõtule soovib tulla mitu isikut ühest perekonnast, palume broneerida vastuvõtuaeg igale pereliikmele. Ühe visiidi ajal saab tegeleda ühe probleemiga ja ühe patsiendiga. Ühe patsiendi läbivaatuseks on plaanitud 20 minutit, imikute puhul 30 minutit.

Ägeda haigestumise korral teeb esmase nõustamise pereõde ja vajadusel pakub pereõde Teile võimalusel aega juba samaks päevaks, seega kiireloomulisest probleemist palume teada anda võimalikult varakult, alates kella 8.00-st. Kui praksis on avatud kella 10.00-st, siis saab ühendust telefoni teel samast ajast alates.
Kui Te ei saa tulla kokkulepitud ajaks, palume teil oma aeg aja tühistada, et saaksime seda pakkuda mõnele teisele abivajajale.

Koduvisiite registreerime sama päeva hommikul kell 8.00-11.00 kokkuleppel perearstiga. Koduvisiidi vajaduse üle otsustab perearst. Koduvisiidid tehakse sama päeva jooksul või vastavalt perearstiga kokkuleppele. Koduvisiidi maksumus on 5€, rasedatele ja alla 2aastastele lastele tasuta.

Ravimiretseptide pikendamiseks saab tellimusi esitada telefoni teel või kohale tulles esitada tellimus pereõele. Palume olla valmis Teie kontaktandmete täpsustamiseks (telefon, e-posti- ja elukoha aadress, töö- või õppeasutus), soovime teada täpset rohu või toimeaine nimetust. Retseptid väljastatakse digitaalselt sama päeva õhtuks või järgmise päeva jooksul, oleneb tellimise ajast ja perearsti vastuvõtu ajast.

Kutsekoolidesse astujate tõendid – üldiselt nõutakse kooli poolt tervisetõendit, mis kinnitab või lükkab ümber noore sobivuse teatud elukutse õppimiseks, on ka koole, kes nõuavad väljavõtet tervisekaardist. Eesti Perearstide Selts soovib tähelepanu juhtida sellele, et perearst ei ole pädev väljastama tõendit, mis kinnitaks või lükkaks ümber inimese sobivuse teatud eriala jaoks. Perearsti pädevuses ei ole erinevate erialadega kaasnevate riskide hindamine, Eesti Vabariigis saavad sellist sobivust hinnata vaid töötervishoiuarstid.
Vastavalt andmekaitseseadusele kuulub inimese terviseinfo delikaatsete isikuandmete alla ning ühelgi koolil ei ole õigust nõuda väljavõtet õpilase tervisekaardist. 
Kooliõde saab vajadusel alaealiste laste perioodilise tervisekontrolli kohta käiva info kätte digiloost. Kui õpilase perearst või eelmine kooliõde ei ole digilukku vajalikke läbivaatuse andmeid sisestanud, siis võib tal paluda seda teha. Juhul, kui ametikooli astujal esineb õppimist mõjutavaid tervisehäireid, peab sellest kooli teavitama õpilane ise (alaealiste puhul lapsevanem/eestkostja).

Töövõimetuslehti
 tagasiulatuvalt ei vormistata. Töövõimetust põhjustava terviseprobleemi korral tuleb ühendust võtta perearsti või õega haigestumise päeval või esimesel sellele järgneval tööpäeval, et kokku leppida vastuvõtuaeg. Traumade või erakorraliste juhtumite korral on perearstil õigus töövõimetusleht kiirabikaardi või Erakorralise Meditsiini osakonna patsiendikaardi alusel avada kahe kalendripäeva jooksul. Ootamatul põhjusel kokkulepitud ajal vastuvõtule mitteilmumisest tuleb teavitada perearsti või õde, vastasel juhul võib Teie mitteilmumise kvalifitseerida töövõimetuslehe režiimi rikkumiseks ning perearstil on seadusjärgselt kohustus see märkida töövõimetuslehele.

Vereanalüüsidele palume tulla söömata-joomata, kuid sama päeva hommikul võib juua vett. Uriini- ja väljaheiteanalüüsid palume tuua selleks ettenähtud anumates, mida saab osta apteegist või küsida pereõe ja/või laborandi käest.

Erialaarsti vastuvõtule suunamise vajaduse otsustab perearst, selleks tuleb eelnevalt registreeruda perearsti vastuvõtule.

E-post on täiendav võimalus saata perearstile infot oma tervise kohta ning vajadusel küsida tervisealast nõu. E-postile püüame vastata 3 tööpäeva jooksul, seega ei sobi meilikonsultatsioon ägedate probleemide lahendamiseks ja vastuvõtuks aja kokkuleppimiseks. Samuti pole mõistlik saata retseptisoove e-mailile samal päeval, kui lõpevad ravimid. E-posti teel ei edastata saatekirju, samuti ei väljastata tõendeid. Seega esmase kontaktina oleks mõistlik pigem helistada, et leida Teie küsimusele/murele kiireim lahendus. Selleks soovitame võtta ühendust pereõega.

Väljaspool perearstikeskuse tööaega on erakorraliste terviseprobleemidega võimalus pöörduda kiirabi poole telefonil 112 või SA TÜ Kliinikumi erakorralise meditsiini osakonda Puusepa 8. Lapse erakorralise terviseprobleemi puhul on võimalus pöörduda TÜ Lastekliinikusse Lunini 6. Ööpäevaringselt töötab perearsti nõuandetelefon 1220.

Eesti Haigekassa kontakt: info@haigekassa.ee või 16363
Terviseameti kontakt: kesk@terviseamet.ee