Haigekassa 
Terviseamet
Sotsiaalkindlustusamet
Kliinikum
Digilugu

Sotsiaalkindlustusamet on koondanud enda pakutavad erinevad abitelefonid ning koostanud vastava infolehe, mis aitab selgust tuua olemasolevatest abiliinidest ja toest.